Prisoners of the Ghostland 2021 HD | Монгол хадмал


Самурайн Хот гэдэг газрын баян хүчирхэг Засаг дарга нь банкны дээрэмчинг өөрийн өргөж авсан ач охиныг олуулах гэж явуулах болно. Засаг дарга арьсан хувцас санал болгох ба тэр нь өөрийгөө 5 хоногийн дотор өөрийгөө дэлбэлэх төхөөрөмжтэй байв, тиймээс дээрэмчин өөрийн амь насны төлөө охины эрэлд гарах болно.Comments