Homunculus 2021 HD | Монгол хадмал


Орон гэргүй хүн анагаахын сургуулийн оюутантай уулзаж, түүнд трепанэйшн гэж нэрлэгддэг мэс заслын үйл ажиллагаанд сайн дураараа оролцохоор мөнгө өгдөг бөгөөд гавлын ясанд нүх гаргана, улмаар тэр хүмүүсийн ухамсрын харанхуй талтай харьцах чадварыг өгдөComments