CODA 2021 HD | Монгол хадмал


Гэр бүлийнх нь бүх гишүүд сонсголын бэрхшээлтэй боловч зөвхөн Руби Росси л сонсож чадна. Сургуулийнхаа найрал дууны клубт элсэх зориг гарган очсон боловч сандарсандаа зугтаж орхино. Дараа нь багш дээрээ очиж дахин шалгалт өгөхийг хүсдэг бөгөөд түүний хоолой үгээр хэлэмгүй үзэсгэлэнтэй байлаа.Comments