As the Gods Will 2014 HD | Монгол хэлээр


Нэгэн хэсэг бүлэг ахлах сургуулийн сурагчдийг заавал үхлийн тоглоом тоглох шаардлагатай болно. Уг тоглоомыг тоглоогүй тохиолдол тэднийг зөвхөн үхэл л хүлээж байгаа гэхдээ яагаад, яаж, хэн энэ бүхнийг эхлүүлсэн бол?Comments