Upside Down 2012 HD | Монгол хэлээр


Таны дээр тэнгэр биш таны дээр эсрэг ертөнцийн амьдрал яг эсрэг хараад өрнөж байвал яах вэ? Тийм эсрэг ертөнцийн хоёр залуу хоорондоо сэтгэлтэй болсноор киноны үйл явдал өрнөнө.Comments