Samson 2018 HD | Монгол хэлээр


Филистинэ хун тайжид өөрйин амьдарлын хайрыг нь алсаны дараа, ер бусын хүч чадалтай залуу өөрийн бүх зүйлийг зориулан түүний, ард түмэн, хайрт, мөн Бурханыхаа төлөө тэмцэнэ.
Comments