Oxygen 2021 HD | Монгол хадмал


Гарах боломжгүй бүхээг дотор сэрсэн эмэгтэй өөрийн хэн болох, яагаад бүхээгт буй учир шалтгаанаа хүчилтөрөгчөө дуусахаас өмнө олж мэдэх шаардлагатай болно. Түүнд яагаад ийм зүйл тохиолдох болов? Чухамдаа тэр яг хэн бэ?Comments