Rocky II 1979 HD | монгол хэлээр

Роки энэ удаад өмнөх аваргын тасралтгүй тулаанд дуудах хүсэлтийг хүлээн авах ба түүнтэй хийсэн өмнөх тулаанаас хойш амьдралд нь асуудал багагүй тулгараад байгаа билээ

Comments