Upgrade 2018 HD | монгол хэлээр

Ойрын ирээдүйд хүмүүс робот хийгээд роботжсон бүхэл тоног төхөөрөмжүүдийн туслалцаатай амьдардаг болов. Тэрхүү роботууд нь хүнд дүрст төдийгүй компьютер чип хэлбэрээр хүртэл суулгац болон хүмүүсийн амьдралыг хөнгөвчлөх боллоо. Нэгэн өдөр механик мэргэжилтэй Грэй эхнэрийн хамт явж байгаад бүлэг этгээдүүдэд дээрэмдүүлэн эхнэр нь амь алдаж, өөрөө бүтэн мэдээгүй болох үед алдартай компьютерын робот чип бүтээгч компаний тэргүүн ирж уулзан хамгийн сүүлийн үеийн нугасанд суулгадаг чипийг санал болголоо. Тэрээр хүчирхэг чипнийхээ тусламжтай эхнэрийнхээ өшөөг авахаар гэмт хэрэгтнүүдийг нэхэж эхэллээ.

Comments