Truth or Dare 2018 HD | монгол хэлээр

Найзуудын дундах үнэнээ хэл эсвэл шийтгүүл тоглоом гэнэт үхлийн тоглоом болж эхэлнэ. Хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн юм тоглоом тоглож буй найзуудаас худал хэлсэн эсвэл шийтгүүлэхээс татгалзсанг нь нэг нэгээр өөрийн аргаар шийтгэж эхэлнэ

Comments